Meny

Miljøpolicy

Miljøpolicy

Gerdmans Innredninger har som mål å bidra til en forsiktig og miljøvennlig bruk av ressurser.

Gjeldende lover og forskrifter skal følges og gjerne overgås. Vi skal derfor alltid arbeide for at vårt produktsortiment er skånsomt mot miljøet og at produktet kan gjenvinnes/destrueres på en miljøvennlig måte. Dette gjelder i alle ledd - råvarer, produksjon, distribusjon og bruk.

For å stadig forbedre vår virksomhet skal vi følge det forsknings- og utviklingsarbeid som pågår i miljøspørsmål. Grunnlaget for å fastsette og følge opp våre miljømål er å øke vår kunnskap, og stadig stille krav til underleverandører om innføring av miljøvennlige metoder, materialer og teknikker. På denne måten forebygger vi forurensing av miljøet.

Gerdmans miljøpolicy skal være et levende dokument som med jevne mellomrom påminner alle ansatte, leverandører, kunder og allmennheten om vårt mål og vår innstilling til miljøvern.

Markaryd 2013-04-15

ISO-sertifisering

Vi er sertifisert ifg. kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og miljøstandarden ISO 14001:2004. Alt for å være sikre på at vi holder den kvaliteten vi lover.

The Global Compact

I en tale til The Global Economic Forum 31. januar 1999 oppfordret FN’s generalsekretær Kofi Annan bedriftsledere til å delta FN organet, arbeidsmarkedet, The Global Compact.

Målet er å samle bedrifter, FN organet, arbeidsmarkedet og sosiale organisasjoner for å støtte og arbeide for 10 hovedpunkter innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljø og mot korrupsjon.

Målsetningen er en mer holdbar og samkjørt global økonomi, som skal oppnås gjennom en kollektiv holdning.

Som en del av Takkt konsernet har Gerdmans bundet seg til å støtte og fremme The Global Compact.

Mer informasjon om Takkt konsernets arbeid kan leses i vår Sustainability Report.

Mer informasjon om FN’s Global Compact.

Grønt Punkt

Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norge CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hver år. Tenk miljø – kildesorter emballasjen!

PEFC

På over 500 katalogsider presenterer vi 2 ganger i året, Gerdmans Innredninger på jobben. Mye papir bytter hender. Papiret vi bruker kommer fra sertifiserte skoger.

PEFC står for ’’Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’’, et internasjonalt program for anerkjennelse av skogsertifiseringssystem.

PEFC- systemet legger frem regionale skogsrapporter som ligger til grunn for en bærekraftig skogsforvaltning. Via disse rapportene er det mulig å gjenplante skog og forbedre dette arbeidet fortløpende.

Vi har bestemt oss for å bruke PEFC-papir så vi kan holde denne katalogen i hånden med god samvittighet.